Kungl Svea Flygflottilj F 8 kamratförening
Startsida Aktiviteter Dokumentation Föreningen Kontakt Länkar Beställ


Aktiviteter under 2022


20 maj 2022 - fredagsfika och årsmöte


Jörgen Elfvings föredrag om Ukraina

Initierat om Ukraina

Den 4 november var det äntligen dags för fredagsträff efter nära nog tre års uppehåll om vi bortser från årsmötet i våras. Denna gång utan lunch eftersom restaurangen är stängd fram till början på nästa år. I stället blev det en macka till förmiddagskaffet för oss trettio deltagare.

Därefter kunde vi hälsa Jörgen Elfving välkommen för att ge sin syn på Rysslands pågående krig mot Ukraina. Han är före detta överstelöjtnant och livgardist från I 1 och har en lång tjänstgöring inom den centrala underrättelsetjänsten bakom sig. Här följer några intryck från den intressanta inblick Jörgen gav av konflikten.

Bakgrund

Inledningsvis en historisk bakgrund med utgångspunkt från furstendömet i Kiev på 800-talet. Av många ansedd som det egentliga Rysslands vagga. Sedan dess har befolkningen levt under bland annat mongolisk, polsk, litauisk och sedan 1600-talet rysk överhöghet. Ukraina ingick som rådsrepublik i Sovjetunionen. Dess befolkning drabbades hårt av jordbrukets förstatligande under 30-talet. Under andra världskriget fortsatte ukrainarnas umbäranden. När Sovjetunionen föll blev Ukraina självständigt. När Ryssland  annekterade Krim 2014 ledde det till upprustning av det ukrainska försvaret. Man övergav då allt sovjetryskt för att i stället omforma sin försvarsmakt efter västerländskt mönster. Kanske bidragit till Ukrainas framgångar hittills i sin kamp för självständighet?

Ryskt överfallskrig av historisk typ

Jörgen beskrev krigets förlopp från inledande överraskande anfall mot Kiev i syfte att ta över den ukrainska statsledningen och samtidig invasion av de östra regionerna. Ryssland förväntade sig säkerligen snabba segrar. Men anfallet mot Kiev gick i stå på grund av skickligt genomförda ukrainska motanfall mot det ryska underhållet. Däremot hade Ukraina svårare att stå emot anfallet i öster. Snart föll Mariupol med sitt enorma stålverk. Ukraina lyckades dock sänka robotkryssaren Moskva, återta Ormön och anfalla flygbasen  på Krim. Därtill den spektakulära explosionen på Krimbron. Samtliga händelser nesliga bakslag för Ryssland. I takt med att tillförsel från väst, framför allt artilleri, kunde Ukraina hejda framryckningen i öster och börja återta mark. Efter föredraget har vi kunnat se storstaden Cherson åter i ukrainska händer och de ryska ockupationstrupper retirera över floden Dnjepr.

Putins missbedömning

Misslyckandet av Putins militärtekniska operation hittills, trots numerär överlägsenhet, torde vara en kombination av den ryska krigsmaktens brister och den ukrainska överlägsenheten i allt vad gäller utrustning, taktik, underhåll, samverkan, ledarskap, anda och moral med mera Tillkortakommandet kan ha föranlett Ryssland att ändra strategi bland annat genom upptrappade robot- och drönaranfall mot ukrainska städer och infrastruktur. En form av terror riktade mot civilbefolkning inför annalkande vintern.

Starka ledare

Tyvärr kunde Jörgen i likhet med andra bedömare inte se ett slut på kriget i närtid. På bådas sidor står ledare som svårligen kan sig själva som besegrad. Kommande vinter innebär troligen att markstriderna trappas ner. Robot- och drönaranfallen kommer att fortsätta mot det ukrainska samhället, som går en svår tid till mötes. Beroendet på utvecklingen under vintern kan en uppdaterad lägesbedömning av Jörgen vara intressant.


 

DSC_0718_cr_small.jpg


4 november 2022 - fredagsfika och föredrag
Årsmöte 2022(för verksamhetsåret 2021)

För första gången sedan hösten 2019 kunde vi träffas på Flottiljens äldreboende den 20 maj. Ett drygt 20-tal medlemmar hade hörsammat kallelsen till årsmöte med information från chefen F 16.

Tyvärr fick hon med kort varsel ställa in på grund av tillkommande engagemang under den då pågående flygvapenövningen.

I stället premiärvisades en uppdatering av bildspelet ”Flyget på Barkarby” som togs fram i samband med dåvarande flygvapenchefens besök 2016. Bildspelet, som inte tidigare har visats vid någon kamratträff, innehåller nu marschen ” Den åttonde flottiljen”. Dessutom har ett avsnitt om Barkarby flygfälts framtida utvecklingen till en modern stadsdel för boende och arbete tillkommit.

”Den åttonde flottiljen ” är komponerad av Bertil Wiklander musikdirektör vid F 8 och sedermera inspektör för flygvapnets musikkårer. Marschen blev dock aldrig antagen som Kungl. Svea flygflottiljs marsch av okänd anledning. Däremot har kamratföreningen antagit den som sin marsch. Efter en hel del detektivarbete har vi lyckats få fram den troligen enda inspelning som finns. Den mottogs med gillande av de närvarande som alla var överens om att den gick bra att marschera till. Lämpligen kan den spelas upp som introduktion till våra kamratträffar enligt liggande förslag.

Utöver bildspelet visades några  gamla F 8 filmer från 40-talet och 50-talet, som vår duktige sekreterare funnit i diverse arkiv. Bland annat: F 8 under vinterövning i början av 40 talet med inslag av skjutning under mörker mot markmål med J 9, Catalina-besättningen hemkomst efter nedskjutningen 1952 och incidentberedskapsuppdrag 1959.

Efter en kort bensträckare var det dags för årsmöte. Styrelsen förvaltning fick godkänt, liksom valberedningens förslag till funktionärer. Mötet beslöt också oförändrad medlemsavgiften för 2023.

Därutöver gavs styrelsen ett antal uppdrag som innefattar F 8 marschen, minnesplatsen och bilder på F 8 flygplan numera förrådsförvarade.

Efter avslutat årsmöte önskade styrelsen trevlig sommar och hälsade alla välkomna till höstens program med sedvanliga fredagsluncher och föredrag.