Kungl Svea Flygflottilj F 8 kamratförening
Startsida Aktiviteter Dokumentation Föreningen Kontakt Länkar BeställFöreningsnyheter, aktuellt mm (2022-06-04)


Kommande aktiviteter F 8 K


Webansvarig och e-post:

Anders Eklund eklan@telia.com


Föreningsverksamhet:

c/o Anders Eklund

Mellanvägen 4

141 31 Huddinge

070-525 6125
Kontakt


Mer om F 8


www.sveaflygflottilj.se


Årsmötet avklarat!

Nu har vi genomfört årsmötet och lagt verksamhetsåret 2021 till handlingarna.

Vi planerar nu för fredagsluncher som vanligt i höst. En i mitten av oktober och en i mitten av november. Förhoppningsvis kan vi hålla till på Flottiljen som tidigare. Järfälla kommun har tagit över driften av äldreboendet och restaurangen.

Mer information kommer med höstutskicket, som vi planerar till efter sommaren.

Träffpunkt Flottiljen har adress Korpralsvägen 51, 177 43 Järfälla.

Kartlänk


Fredagsluncher 2022 (2022-05-23)


Minnesparken

Järfälla kommun har påbörjat utformningen av den minnespark som avses anläggas intill platsen för J 34-haveriet 1957. Platsen ligger vid skogskanten längs stråk 03/21, mellan hangar 3 och hangar 4. Föreningen är inbjuden att medverka och deltog vid uppstartsmötet i mitten av april.

23 mars 2017 arrangerade kamratföreningen en minnesceremoni vid haveriplatsen. Bl.a. deltog Chefen för Luftstridsskolan, öv Anders Persson.

Se några bilder från detta tillfälle.


Bo Pettersson avled den 15 november.

Under mer än 20 år var Bo föreningens kassör och styrelsemedlem under längre tid än så. Bo har med sin tidigare erfarenhet från föreningslivet inom idrottsrörelsen varit en stabil tillgång för F 8 kamratförening, framförallt inom styrelsearbetet.

Vi hedrar Bo genom en gåva till Cancerfonden.

Styrelsen


Årsmöte 2022(för verksamhetsåret 2021)

För första gången sedan hösten 2019 kunde vi träffas på Flottiljens äldreboende den 20 maj. Ett drygt 20-tal medlemmar hade hörsammat kallelsen till årsmöte med information från chefen F 16.

Tyvärr fick hon med kort varsel ställa in på grund av tillkommande engagemang under den då pågående flygvapenövningen.


I stället premiärvisades en uppdatering av bildspelet ”Flyget på Barkarby” som togs fram i samband med dåvarande flygvapenchefens besök 2016. Bildspelet, som inte tidigare har visats vid någon kamratträff, innehåller nu marschen ” Den åttonde flottiljen”. Dessutom har ett avsnitt om Barkarby flygfälts framtida utvecklingen till en modern stadsdel för boende och arbete tillkommit.


”Den åttonde flottiljen ” är komponerad av Bertil Wiklander musikdirektör vid F 8 och sedermera inspektör för flygvapnets musikkårer. Marschen blev dock aldrig antagen som Kungl. Svea flygflottiljs marsch av okänd anledning. Däremot har kamratföreningen antagit den som sin marsch. Efter en hel del detektivarbete har vi lyckats få fram den troligen enda inspelning som finns. Den mottogs med gillande av de närvarande som alla var överens om att den gick bra att marschera till. Lämpligen kan den spelas upp som introduktion till våra kamratträffar enligt liggande förslag.


Utöver bildspelet visades några  gamla F 8 filmer från 40-talet och 50-talet, som vår duktige sekreterare funnit i diverse arkiv. Bland annat: F 8 under vinterövning i början av 40 talet med inslag av skjutning under mörker mot markmål med J 9, Catalina-besättningen hemkomst efter nedskjutningen 1952 och incidentberedskapsuppdrag 1959.

Efter en kort bensträckare var det dags för årsmöte. Styrelsen förvaltning fick godkänt, liksom valberedningens förslag till funktionärer. Mötet beslöt också oförändrad medlemsavgiften för 2023.


Därutöver gavs styrelsen ett antal uppdrag som innefattar F 8 marschen, minnesplatsen och bilder på F 8 flygplan numera förrådsförvarade.

Efter avslutat årsmöte önskade styrelsen trevlig sommar och hälsade alla välkomna till höstens program med sedvanliga fredagsluncher och föredrag.


Fotoutställning ”Bilder härifrån II”

Järfälla har en ny konsthall, Barkarby BAS konsthall. Där visas nu en fotoutställning med bilder från Järfälla 1959 - 1979. Först finns en ”flyghistorisk vägg” med bilder från Barkarbyfältet när flyget var ungt.


Utställningen pågår hela sommaren. Öppet onsdag - lördag eftermiddagar fram till 2 juli, därefter måndag - torsdag 11 - 17.

Adressen är Bällstaågatan 18 (Veddestabron 10) Järfälla (Barkarbystaden).