Kungl Svea Flygflottilj F 8 kamratförening
Startsida Aktiviteter Dokumentation Föreningen Kontakt Länkar Beställ


Styrelse för F 8 kamratförening (2022)


Ordförande Björn Kristoffersson

Vice ordförande Christer Persson

Kassör Vakant

Sekreterare Anders Eklund

Styrelseledamot Hans Bergman

Styrelseledamot Agneta Halling

Styrelseledamot Fredrik Lagerlöf

Adjungerade: Per Friberg

-------------------------------------------------------–-

Revisor Christer Lokind

Revisor Rolf Lenstam

Revisorsuppleant Vakant

Valberedare Gert Jönelid (sammankallande)

Valberedare Bertil Skoog

Valberedare, suppleant Klas Gröndahl


Årsmöte för år 2022 kommer att avhållas fredagen den 17 mars 2023. Enligt föreningens stadgar skall frågor (motioner) väckta av medlem vara styrelsen tillhanda senast 45 dagar före årsmötet, dvs senast den 31 januari 2023.


Årsmöte 2023


Kontaktuppgifter för styrelsemedlemmarna finns i medlemsmatrikeln. Saknar du den, kontakta föreningen.

RH_200920.pdf