Kungl Svea Flygflottilj F 8 kamratförening
Startsida Aktiviteter Dokumentation Föreningen Kontakt Länkar Beställ


Styrelse för F 8 kamratförening (2016)


Ordförande Björn Kristoffersson

Kassör/vice ordförande Bo Pettersson

Sekreterare Anders Eklund

Styrelseledamot Sune Blomqvist

Styrelseledamot  Sven Fredlund

Styrelseledamot Hans Gyllingmark

Styrelseledamot Fredrik Lagerlöf

-------------------------------------------------------–-

Revisor Christer Lokind

Revisor Rolf Lenstam

Revisorsuppleant Tommy Nilsson

Valberedare Gert Jönelid (sammankallande)

Valberedare Bertil Skoog

Valberedare, suppleant Klas Gröndahl


Årsmöte för år 2016 kommer att avhållas fredagen den 17 mars 2017. Enligt föreningens stadgar skall frågor (motioner) väckta av medlem vara styrelsen tillhanda senast 45 dagar före årsmötet, dvs senast den 31 januari 2017.


Årsmöte 2017


Kontaktuppgifter för styrelsemedlemmarna finns i medlemsmatrikeln. Saknar du den, kontakta föreningen.