Kungl Svea Flygflottilj F 8 kamratförening
Startsida Aktiviteter Dokumentation Föreningen Kontakt Länkar Beställ


Styrelse för F 8 kamratförening (2017)


Ordförande Björn Kristoffersson

Kassör/vice ordförande Bo Pettersson

Sekreterare Anders Eklund

Styrelseledamot Per Friberg

Styrelseledamot Hans Gyllingmark

Styrelseledamot Fredrik Lagerlöf

Adjungerade: Ingrid Lindén Wannfors, Agneta Halling

-------------------------------------------------------–-

Revisor Christer Lokind

Revisor Rolf Lenstam

Revisorsuppleant Tommy Nilsson

Valberedare Gert Jönelid (sammankallande)

Valberedare Bertil Skoog

Valberedare, suppleant Klas Gröndahl


Årsmöte för år 2017 kommer att avhållas fredagen den 16 mars 2018. Enligt föreningens stadgar skall frågor (motioner) väckta av medlem vara styrelsen tillhanda senast 45 dagar före årsmötet, dvs senast den 30 januari 2018.


Årsmöte 2018


Kontaktuppgifter för styrelsemedlemmarna finns i medlemsmatrikeln. Saknar du den, kontakta föreningen.