Du kan även sända beställningen via epost till eklan@telia.com
Kungliga Svea Flygflottilj
F 8 Barkarby
Välkommen till
F 8 Kamratförening!
Kalender
Senaste nyheter och aktiviteter
Fredagsluncher mm
101 år sedan första flygningen på Barkarby (Hägerstalundsfältet)!
Nu börjar den ta slut!

FLYGET PÅ BARKARBY 100 ÅR
MED CELEBRA GÄSTER
Mer än 60 sidor och 100 bilder.
Pris: 110 kr (+ porto 33 kr)
Beställ genom att sätta in 143 kr på F 8 Kamratförenings plusgiro 12 70 05-7.OBS! Glöm inte ange namn och adress.
Civilt och militärt flyg på Barkarbyfältet sedan 1913 presenteras i ord men mest i bild!
Fredagen den 10 oktober

Gunnar Persson från F 18 K kommer att berätta om Korea och SMKR arbete med veteranverksamhet och kamratföreningar.
Samling
Flottiljen kl 11.30

Anmälan senast den 3 oktober per telefon eller e-post till
Bo Pettersson 08-580 329 83;
bosse.pettersson3@comhem.se eller Sune Blomqvist 08-580 368 79 eller Anders Eklund
08-779 83 18;
eklan@telia.com
En ny minnessida om F 8, se här: www.sveaflygflottilj.se
(Webmaster: Fredrik Lagerlöf)
Namnlistorna på de som tilldelats Flygförarmärke m/36 från nr 2322 till och med 6463 har av någon anledning förkommit på Flygstaben.

Pensionerade majoren Sven-Åke Ahl, Er 572, har tagit till sin uppgift att försöka återskapa de saknade listorna. I en vädjan via FV kamratföreningar önskar han få kontakt med personer, som har ett flygarmärke (eget, genom arv eller samlande) med nummer som saknas.

Sven-Åke Ahl är intresserad av vem som fått märket, utbildningsår mm. Han kan nås per mail
svahl@telia.com och telefon 0431-452616 eller 0702-709972."
Efterlysning: Flygförarmärke m/36
Senaste filmklippen finns här. Bl a Sista natten med Elektra. En poetisk skildring av ett postflygplans sista resa. Sevärd!
Su 24 idag (2014-09-17) - Flygvapnets incidentberedskap

Läs här om hur incidentberedskapen bedrevs för 55 år sedan....
Det finns några 10-tal ex kvar!
En vägbas i Norrland för 10 år sedan...
Höstens fredagsluncher
Fredagen den 21 november

Sven-Olof Hökborg berättar under rubriken "Minnen från ett rikt flygarliv".

Samling
Flottiljen kl 11.30

Anmälan senast den 14 november per telefon eller e-post till
Bo Pettersson 08-580 329 83;
bosse.pettersson3@comhem.se eller Sune Blomqvist 08-580 368 79 eller Anders Eklund
08-779 83 18;
eklan@telia.com
Årsmöte för år 2014 kommer att avhållas fredagen den 13 mars 2015. Enligt föreningens stadgar skall frågor (motioner) väckta av medlem vara styrelsen tillhanda senast 45 dagar före årsmötet, dvs senast den 27 januari 2015.
Äntligen är det här
rockslagsmärket med F 8-örnen
Något större än den senaste utgåvan. Läs mer om märket här. Se till att beställa nu, upplagan är begränsad!
Pris 80 kr för medlemmar (inkl porto).
Gå upp och pröva dina vingar!

Alice Babs och Lasse Dahlqvist, 1944
Ur filmen Örnungar

Se och lyssna
här!
Svenska vingar över Waddington 2014 (J 29 2013)
Klicka på bilderna!