Du kan även sända beställningen via epost till eklan@telia.com
Kungliga Svea Flygflottilj
F 8 Barkarby
Välkommen till
F 8 Kamratförening!
Kalender
Senaste nyheter och aktiviteter
Fredagsluncher mm
2013 - 100 år sedan första flygningen på Barkarby (Hägerstalundsfältet)!
Nu börjar den ta slut!

FLYGET PÅ BARKARBY 100 ÅR
MED CELEBRA GÄSTER
Mer än 60 sidor och 100 bilder.
Pris: 110 kr (+ porto 33 kr)
Beställ genom att sätta in 143 kr på F 8 Kamratförenings plusgiro 12 70 05-7.OBS! Glöm inte ange namn och adress.
Civilt och militärt flyg på Barkarbyfältet sedan 1913 presenteras i ord men mest i bild!
Hösten 2014

Preliminära datum för höstens fredagsluncher är
10 oktober och 21 november.

Information om föredrag, tider mm kommer efter sommaren.
En ny minnessida om F 8, se här: www.sveaflygflottilj.se
(Webmaster: Fredrik Lagerlöf)
Fredagslunchen den 25 oktober
Läs mer här om hur det gick på Träffpunkt Flottiljen och om "Pepe" Broléns föredrag om Tp 84-enhetens verksamhet.
Namnlistorna på de som tilldelats Flygförarmärke m/36 från nr 2322 till och med 6463 har av någon anledning förkommit på Flygstaben.

Pensionerade majoren Sven-Åke Ahl, Er 572, har tagit till sin uppgift att försöka återskapa de saknade listorna. I en vädjan via FV kamratföreningar önskar han få kontakt med personer, som har ett flygarmärke (eget, genom arv eller samlande) med nummer som saknas.

Sven-Åke Ahl är intresserad av vem som fått märket, utbildningsår mm. Han kan nås per mail
svahl@telia.com och telefon 0431-452616 eller 0702-709972."
Efterlysning: Flygförarmärke m/36
Senaste filmklippen finns här. Bl a Sista natten med Elektra. En poetisk skildring av ett postflygplans sista resa. Sevärd!
Flygvapnets incidentberedskap år 1959

Läs här om hur incidentberedskapen bedrevs för 55 år sedan....
Det finns några 10-tal ex kvar!
Minnesstenen på F 18 återinvigd, på ny plats

1956 uppfördes på F 18 en minnessten, för de "som utan tvekan gjorde sin plikt". Den 22 maj 2014 återinvigdes stenen av FV flygtaktiske chef, brigadgeneral Gabor Nagy, på sin nya plats nära f. d. kanslihuset.
Fler bilder från invigningen kan du se här!
F 8 - entusiast invald i styrelsen och Sune Blomqvists insatser uppmärksammas vid årsmötet den 14 mars!

Läs här en redovisning från årsmötet 14 mars 2014.
Vad har J 29 Flygande tunnan gemensamt med Kalles Kaviar?

Klicka på bilden
eller här för att ta reda på det.
Kulturarvsdagen - I krigens spår

14 september 13:00 - 16.00

Kulturarvsdagen ingår i European Heritage Days och firas runt om i Europa. Temat för 2014 års kulturarvsdag är I krigens spår. Bakgrunden är att det är 100 år sedan första världskriget bröt ut. I Järfälla anordnas en kulturhistorisk vandring på flygflottiljen F8:s område med berättelser och minnen från den militära tiden. Vi får också lära känna områdets bebyggelsehistoria. Medverkande Åke Lundberg och Ingrid Kennerstedt Bornhall.

Samling vid kanslihuset (f.d. vandrarhemmet Majorskan) kl 13.00

Järfälla Hembygdsförening, Järfälla Kultur och F8 Kamratförening.

Upplysningar: Ingrid Kennerstedt Bornhall, tfn 08-580 29931