Du kan även sända beställningen via epost till eklan@telia.com
Kungliga Svea Flygflottilj
F 8 Barkarby
Välkommen till
F 8 Kamratförening!
Kalender
Senaste nyheter och aktiviteter
Webmaster: Anders, e-post eklan@telia.com
Fredagsluncher mm
2013 - 100 år sedan första flygningen på Barkarby (Hägerstalundsfältet)!
Nu är den här!

FLYGET PÅ BARKARBY 100 ÅR
MED CELEBRA GÄSTER
Mer än 60 sidor och 100 bilder.
Pris: 110 kr (+ porto 33 kr)
Beställ genom att sätta in 143 kr på
F 8 Kamratförenings plusgiro 12 70 05-7.
OBS! Glöm inte
ange namn och adress.
Civilt och militärt flyg på Barkarbyfältet sedan 1913 presenteras i ord men mest i bild!
Nu kan du också köpa dekaler (klistermärken) i hög kvalitet. Storlek ca 90 mm, tunn vinyl som håller länge - även efter många biltvättar, om man satt den i bakfönstret!

Kostar 10 kr/st, + ev porto (upp till 5 st=5,50 kr, upp till 35 st=11 kr).

Beställ på samma sätt som ovan, men ange att det rör dekaler och hur många. T ex för 5 dekaler, sätt in 55,50 kr och ange "5 dekaler".

Våren 2014

Fredagslunch och föredrag den 16 maj.
"Usticamassakern 27 juni 1980"
Göran Lilja och Gunno Gunnvall berättar om sina erfarenheter från den internationella undersöknings- kommissionen om flygolyckan i Medelhavet.

Samling
Flottiljen kl 11.30

Anmälan senast den 9 maj 2014, per telefon eller e-post till Bo Pettersson (08-580 329 83 bosse.pettersson3@comhem.se) eller
Sune Blomqvist (08-580 368 79) eller
Anders Eklund (08-779 8318
eklan@telia.com).


Hösten 2014

Preliminära datum för höstens fredagsluncher är 10 oktober och 21 november.
En ny minnessida om F 8, se här: www.sveaflygflottilj.se
(Webmaster: Fredrik Lagerlöf)
Rundvandring på F 8 den 14 september 2013
Läs mer och se bilderna här.
Fredagslunchen den 25 oktober
Läs mer här om hur det gick på Träffpunkt Flottiljen och om "Pepe" Broléns föredrag om Tp 84-enhetens verksamhet.
(Fotomontage)
Namnlistorna på de som tilldelats Flygförarmärke m/36 från nr 2322 till och med 6463 har av någon anledning förkommit på Flygstaben.

Pensionerade majoren Sven-Åke Ahl, Er 572, har tagit till sin uppgift att försöka återskapa de saknade listorna. I en vädjan via FV kamratföreningar önskar han få kontakt med personer, som har ett flygarmärke (eget, genom arv eller samlande) med nummer som saknas.

Sven-Åke Ahl är intresserad av vem som fått märket, utbildningsår mm. Han kan nås per mail
svahl@telia.com och telefon 0431-452616 eller 0702-709972."
Efterlysning: Flygförarmärke m/36
Senaste filmklippen finns här. Bl a Sista natten med Elektra. En poetisk skildring av ett postflygplans sista resa. Sevärd!